_IDvex

1_
El client demana la construcció d’una aplicació online  per al control i identificació de vehicles, on una sèrie d’indicadors guien l’usuari en l’anàlisi i detecció de manipulacions.
dosōtres_ dissenya, construeix i completa el projecte anant més enllà de l’encàrrec del client
(en col·laboració amb Lluís Torres, Marc Pi, Latido Creativo, Sixtemia) 

2_
Per aquest projecte dosōtres_  proposa al client la construcció d’una marca que acompanyi el projecte de l’app i li doni la dimensió necessària.
(en col·laboració amb Lluís Torres)

3_
Es desenvolupa un software multiplataforma (web i app) tant per l’usuari final com pels administradors.
(en col·laboració amb Lluís Torres, Marc Pi i Sixtemia)

4_
Es dissenyen campanyes de promoció de l’eina com una petita campanya dirigida exclusivament al target d’aquest tipus d’aplicació. (FFCCSS, Asseguradores i pèrits)
(en col·laboració amb Lluís Torres)