_Ajuntament de Vic

1_
Campanya de promoció de l’espai VICPUNTZERO per captar nous visitants de públic català a la instal·lació immersiva ja existent.

Des de l’àrea de turisme de l’Ajuntament de Vic, es va demanar la creació d’una campanya per televisió, ràdio i online, construïda a partir del material audiovisual existent.

Es va presentar la creativitat que es realitzaria en diverses peces publicitàries i va ser aprovada per tot l’equip de turisme de l’Ajuntament de Vic.

Del projecte se’n deriven les següents peces publicitàries són:
Espot de televisió
Falca de Ràdio
Banners i displays per les plataformes online de la CCMA